Adaptační kurz 1. ročníků SOŠZE v Jedovnicích

 

4. – 6. září 2019 se první ročníky oborů praktická sestra i obchodní akademie zúčastnily v doprovodu výchovné poradkyně Mgr. Ivety Höferové a třídních učitelek Mgr. Olgy Kaňové a Mgr. Petry Kremličkové již tradičního adaptačního pobytu v Jedovnicích.

Cíl byl jasný, kromě poznávání krásných zákoutí rybníka Olšovce hlavně poznat se vzájemně. V tom nám byli nápomocní lektoři z organizace Podané ruce, kteří nám připravili zábavné aktivity. Do každé z nich jsme se vrhli po hlavě a s nadšením. Postupně jsme se více poznali a dokázali jako třída spolupracovat na společných úkolech. Hravou a zábavnou formou uprostřed přírody jsme postupně stmelovali náš nový kolektiv.

Počasí nám přálo, a když už her bylo dost, vyrazili jsme prozkoumat okolí. Obdivovali jsme zvláště přírodu okolo nejmohutnějšího vodopádu Moravského krasu, Rudického propadání. Krásu tohoto prostředí ještě umocnil pohled na sousedící skalní útvar Kolíbky, kde nás několik „vchodů“ do skal vyzývalo k prozkoumání. Po cestě domů jsme nahlédli i pod pokličku místních památek a architektury a zhlédli jsme barokní poutní kostel Jména Panny Marie ve Křtinách.

Celý adaptační pobyt hodnotíme jako zdařilý a věříme, že nám pomohl upevnit základy naší počínající spolupráce a přátelství.