Zapojení studentů do Národní potravinové sbírky

V sobotu 23. 4. 2022 se žákyně z 1. PS, konkrétně Veronika Heimerlová, Kamila Dostálková, Adéla Nimmrichterová, Nikola Brandýsová, Monika Otevřelová a Aneta Kalábková,  zúčastnily Národní potravinové sbírky. Patří jim velké díky, vybraly celkem  783 kg potravin!

Erasmus+ CE

Erasmus+ mobilita pro rozvoj školy

Naše škola úspěšně je zapojena do programu Evropské unie Erasmus +. V rámci jeho klíčové akce KA 1 – Projekty mobility osob se zástupkyně ředitele Ing. Hana Čermáková zúčastnila ve dnech 26. 9. – 9. 10. 2021 mobility zaměřené na rozvoj pedagogických dovedností s ohledem na nové metody ve vzdělávání v jazykové škole TWIN v irském Dublinu. Projekt získal finanční prostředky od Evropské unie. Původně plánovaný termín mobility musel být z důvodu epidemie COVID_19 odložen o rok. Po souhlasu DZS došlo také k mírné úpravě obsahu – byla posílena jazyková část. Mobilita se skládala ze dvou částí – první byla zaměřená na zdokonalení v mluveném projevu v anglickém jazyce a seznámení s reáliemi Irska především irského školství. Druhá část byla zaměřená na metody výuky související se změnami, které přináší modernizace vzdělávacího procesu v 21. století v souvislosti s prioritami EU.  Jazyková škola TWIN má dlouholetou tradici, byla založena v roce 1993, má tři pobočky – dvě v Anglii a jednu v Irsku. Škola má akreditaci EAQUALS. Mobilita mi umožnila srovnat úroveň naší školy a školství vůbec s dalšími zeměmi EU – nejen Irska, ale při diskusích s kolegy i dalších zemí – Francie, Portugalska, Itálie. Úspěšná škola musí do výuky Read more

Putování stověžatou Prahou

V úterý 10. 9. 2019 třída 3. A odjela do Prahy na dvoudenní literárně-historickou exkurzi. V jejím rámci studenti navštívili Petřín, Pražský hrad, Václavské náměstí, Staré Město, Národní divadlo i další pamětihodnosti naší stověžaté matičky měst.

Adaptační kurz 1. ročníků SOŠZE v Jedovnicích

  4. – 6. září 2019 se první ročníky oborů praktická sestra i obchodní akademie zúčastnily v doprovodu výchovné poradkyně Mgr. Ivety Höferové a třídních učitelek Mgr. Olgy Kaňové a Mgr. Petry Kremličkové již tradičního adaptačního pobytu v Jedovnicích. Cíl byl jasný, kromě poznávání krásných zákoutí rybníka Olšovce hlavně poznat se vzájemně. V tom nám byli nápomocní lektoři z organizace Podané ruce, kteří nám připravili zábavné aktivity. Do každé z nich jsme se vrhli po hlavě a s nadšením. Postupně jsme se více poznali a dokázali jako třída spolupracovat na společných úkolech. Hravou a zábavnou formou uprostřed přírody jsme postupně stmelovali náš nový kolektiv. Počasí nám přálo, a když už her bylo dost, vyrazili jsme prozkoumat okolí. Obdivovali jsme zvláště přírodu okolo nejmohutnějšího vodopádu Moravského krasu, Rudického propadání. Krásu tohoto prostředí ještě umocnil pohled na sousedící skalní útvar Kolíbky, kde nás několik „vchodů“ do skal vyzývalo k prozkoumání. Po cestě domů jsme nahlédli i pod pokličku místních památek a architektury a zhlédli jsme barokní poutní kostel Jména Panny Marie ve Křtinách. Celý adaptační pobyt hodnotíme jako zdařilý a věříme, že nám pomohl upevnit základy naší počínající spolupráce a přátelství.