Putování stověžatou Prahou

V úterý 10. 9. 2019 třída 3. A odjela do Prahy na dvoudenní literárně-historickou exkurzi. V jejím rámci studenti navštívili Petřín, Pražský hrad, Václavské náměstí, Staré Město, Národní divadlo i další pamětihodnosti naší stověžaté matičky měst.

Do Prahy se skupina studentů dostala vlakem, po příjezdu je hned čekala prohlídka Petřína a následně neobvyklé ubytování v kapucínském klášteře blízko Lorety. Po ubytování se už žáci těšili z prohlídky Hradu včetně svatovítské katedrály. Dále následovala procházka Královskou cestou přes Malou Stranu i se zastávkou na malebném ostrově Kampa, kde mohli studenti obdivovat nejen Werichovu vilu, ale především velice fotogenickou Lennonovu zeď.

Ve večerních hodinách přišel na řadu zlatý hřeb celého dne – představení Její pastorkyňa v Divadle na Vinohradech. Při něm mohlo obecenstvo obdivovat výkony výborných herců, ze známých tváří můžeme zmínit Dagmar Havlovou, Pavla Rímského nebo Naďu Konvalinkovou. Hra svou realističností a krutostí vyvolala bouřlivé debaty. Z řad studentek zaznívalo: „Já nechápu, jak jí mohla tak lehce odpustit, kdyby mně vlastní matka zabila dítě, tak bych jí nikdy neodpustila.“ Studenti si uvědomili, že i přes svoje stáří je hra stále aktuální a nese důležité poselství. Po opuštění divadla se skupina vydala do místa ubytování krásnou noční procházkou, Praha se tak ukázala z jiné stránky než ve dne.

Druhý den byla na programu nejdříve návštěva Národního památníku hrdinů heydrichiády. Po jeho zhlédnutí byla na řadě prohlídka Národního divadla. Jelikož se už blížilo poledne, studenti se naobědvali v menze právnické fakulty a po výtečném obědě se mohli kochat pohledy na Prahu přímo z Vltavy. Po plavbě následovalo Staroměstské náměstí s neodmyslitelným orlojem. To už se ale schylovalo k večeru. Posledním místem návštěvy bylo obchodní centrum Palladium, kde si studenti mohli doplnit zásoby na cestu domů.

Studentům se exkurze velmi líbila, přestože každého zaujalo něco jiného. Všichni budou rádi vzpomínat na toto pozoruhodné putování naším hlavním městem.

Pavel Fr. Oujeský, 3. A