Studentský summit se blíží do finále 2015

Celostátní projekt Pražský studentský summit pro studenty středních a vysokých škol je  v plném proudu a z naší školy se jej letos účastní 3 studentky – Zuzana Konečná (MA), Michaela Bergrová (MA) a Monika Suchánková (MA). Projekt je určen těm, kteří se zajímají o  fungování mezinárodních společenství. Ráda bych se s vámi podělila o zážitky a zkušenosti z přípravných workshopů, kterých se pravidelně jednou měsíčně účastním. 

XX. ročník Pražského studentského summitu se po uplynutí čtyř přípravných setkání posunul do své druhé poloviny. Nyní nás čeká poslední, 5. workshop, návštěvy ambasád a závěrečná konference.

Jednotlivá přípravná setkání mají za úkol pomoci nám s osvojením si znalostí potřebných k závěrečné konferenci, ale také seznámit nás s fungováním NATO. Značnou část workshopů tvoří aktivity vedoucí ke zlepšení rétoriky a schopnosti prezentovat stanoviska a přispívat do jednání. Nedílnou součástí každého workshopu je pak cvičné jednání Severoatlantické rady NATO v angličtině.

Přípravná setkání také tvoří panelová diskuze, ve které jsme se mohli setkat například s Erikem Taberym, Jindřichem Šídlem, Jakubem Železným, Jiřinou Šiklovou, Alexandrem Vondrou a dalšími.

V orgánu NATO jsme se dále mohli setkat s pracovníky Asociace pro mezinárodní otázky a diskutovat s nimi na témata, jako je budoucnost NATO, krize na Ukrajině, situace v Afghanistánu po roce 2014 apod., dále nás navštívil Mathew Loken z kanadské ambasády, se kterým jsme probírali nejen ukrajinskou krizi, ale také otázky ohledně práce diplomata.

Na tomto projektu oceňuji především možnost zlepšit svou schopnost vystupování před publikem, dále také zlepšování dovedností, kterým se ve škole nevěnuje dostatečná pozornost, jako je práce s informacemi aj.

Programem následujícího 5. workshopu bude projednávání agendy pro nadcházející čtyřdenní konferenci, jejíž zahájení proběhne v Hotelu Ambassador – Zlatá Husa a jednání v Kongresovém centru Praha.

Zuzana Konečná, MA