Spolupráce s knihovnou

V úterý 27. ledna 2015 se v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově konal závěrečný seminář druhého semestru Virtuální univerzity 3. věku. Tématem byly dějiny oděvní kultury.

Slavnostní ráz celému odpoledni dodala kulturní vystoupení, která se nesla v duchu tématu. Žákyně tanečního oboru Základní umělecké školy ve Vyškově  zatančily v dobových kostýmech renesanční a barokní tance. Dalimil Ševčík a Aneta Surková  přispěli pásmem známých melodií z oblasti šansonu, jazzové klasiky a muzikálu.

Vyvrcholením programu byla módní přehlídka v podobě fantasy vystoupení V Říši snů, kterou si připravili členové projektu Oživlá historie při Gymnáziu a SOŠZE Vyškov pod vedením Jany Kolčářové. Inspirací jim byla současná literární a filmová fantasy tvorba a móda starověku a středověku.  Všichni si své kostýmy vytvářeli sami.

Účastnice závěrečného semináře se rozcházely s nadšením a úsměvem na tvářích. Příjemné odpoledne se vydařilo mimo jiné i díky tradičně dobré spolupráci tří vyškovských institucí – Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově, Základní umělecké školy ve Vyškově a Gymnázia a SOŠZE Vyškov.

Jana Kolčářová

Fotografie z akce najdete na adrese: www.gykovy.cz/cs/fotoalbum/v-risi-snu.