Zpestření hodin hudební výchovy přednáškami dr. Drmoly

Studenti vyškovského gymnázia se v rámci hodin hudební výchovy účastní přednášek PhDr. Arnošta Drmoly o populární hudbě dvacátého století.

Po úspěšných pořadech v minulých letech si pro nás dr. Drmola na začátek tohoto školního roku připravil projekci a poutavý výklad o králi rock and rollu – Elvisu Presleym. Jak je zvykem na jeho přednáškách, byli jsme nejen seznámeni s životem interpreta a jeho přínosem pro hudební svět, ale dozvěděli jsme se také nemálo zajímavostí a navíc si poslechli nahrávky jeho písní a záznamy z koncertů. Ze sálu jsme tak odcházeli příjemně naladěni, broukali si Elvisovy melodie, zároveň jsme ale byli plní nových informací.

Jsme vskutku rádi za takovéto zpestření výuky, kdy se spojí příjemné s užitečným, a proto bychom na závěr chtěli poděkovat naší vyučující, Mgr. Vlastě Šefčíkové, která pro nás podobné akce organizuje, panu dr. Drmolovi, že si na nás udělal čas a obohatil naše vědomosti, a také KKD, která poskytla vhodné zázemí.

Za studenty gymnázia

Dalimil Ševčík
student sexty

 

Nezařazené