Návštěva Biovety v Ivanovicích na Hané

Dne 19. 9. 2012 naše třída 4. ZE s vyučující předmětu zoohygiena a prevence Ing. Drahomírou Hýžovou navštívila podnik a. s. Bioveta, Ivanovice na Hané. Tato výhradně česká firma se zabývá výzkumem, výrobou a distribucí léčiv pro veterinární účely. Veterinární přípravky jsou určeny pro diagnostiku, prevenci a léčbu. 

Role průvodce se ujala paní MVDr. Hana Vránová. Překvapilo nás jak významnou vývozní surovinou jsou léčiva právě z Ivanovic, která se vyváží téměř do 50 zemí světa.

Bioveta patří mezi nejstabilnější firmy na našem trhu. Hned u vstupu byla přísná bezpečnostní opatření a to i v administrativní budově. Samotný areál je velmi rozsáhlý. Navštívili jsme pouze jeho malou část nejen z časových, ale právě i z přísných bezpečnostně-hygienických důvodů. Viděli jsme plnící linku, ve které zaměstnanci plní ampule ve speciálních oblecích, které vypadají jako skafandry. Přes speciální zabezpečení dveří a v ochranné obuvi jsme vstoupili i přímo k lince. 

Jako budoucí maturanty nás potěšilo, že nám byla nabídnuta možnost se zde ucházet o práci. Z Biovety jsme si odnesli nejen upomínkové a propagační předměty, ale i představu o chodu a významu firmy, která pomáhá chovatelům, veterinářům a milovníkům zvířat po celém světě.

 

  

Nezařazené