Jerome opět mezi studenty gymnázia

Dne 12. září na naše gymnázium již po čtvrté zavítali dva rodilí mluvčí ze severovýchodní a jižní Francie. Studenti kvart, čtvrtých ročníků a kvint si pro ně připravili rozmanitý program. Hodina byla rozdělena do dvou částí, tou první byla konverzace s rodilým mluvčím, kde si každý student měl možnost vyzkoušet své komunikační schopnosti ve francouzském jazyce. Druhá část hodiny byla věnována aktivitě, kterou si připravili sami studenti.

 

V kvartě to byla například oslava svátku hudby a dne dětí, ve čtvrtém ročníků známá hra Aktivity ve francouzštině. Kvinta si připravila prohlídku města a muzea, kde jedna z našich studentek vystavuje své fotky. Nemohla chybět ani návštěva zámecké zahrady. Ale ani Jerome s Maximem nepřijeli s prázdnou. Připravili si zajímavou prezentaci týkající se francouzských franků, jejich symbolů a hodnot. Myslím, že to byl pro všechny velice příjemný a přínosný den. Věříme, že tahle spolupráce bude trvat i nadále.

 

  

Nezařazené