Matematická olympiáda 2009/2010

Školní kolo 2009/2010

Do řešení úloh školního kola MO kategorie C, které se konalo 21. 1. 2010, se zapojilo 9 studentů kvinty a 1. ročníku. Do krajského kola postupují V. Skřivánek a T. Dvořáková

Statistika hodnocení řešitelů 59.ročníku matematické olympiády

kategorie C

Jméno a příjmení třída  délka studia zaměření    body        celkem
Vítězslav Skřivánek      5.QA   osmileté všeobecné   6+3+3        12 bodů
Tereza Dvořáková 5.QB   osmileté všeobecné   1+5+4        10 bodů
Ondřej Suchomel 1.B   čtyřleté všeobecné   0+5+3          8 bodů
Tomáš Pola 1.B   čtyřleté všeobecné   0+2+3          5 bodů
Denisa Čamková 1.A   čtyřleté všeobecné   2+0+1          3 body
Petr Podaný 1.B   čtyřleté všeobecné   0+0+0          0 bodů
Lucie Greplová 1.A   čtyřleté všeobecné   0+0+0          0 bodů
Jakub Tesař 1.A   čtyřleté všeobecné   0+0+0          0 bodů
Nikol Bětíková 1.A   čtyřleté všeobecné   0+0+0          0 bodů

Úlohy kategorie C opravovala Mgr. Jana Posoldová.

Nezařazené