Matematická olympiáda 2008/2009

Školní kolo 2008-2009

Do řešení úloh školního kola MO kategorie C, které se konalo 22. 1. 2009, se zapojilo 7 studentů kvinty, v kategorii B soutěžili dva studenti 2. ročníku. Jejich bodové hodnocení nestačilo pro postup do dalšího kola. 

Statistika hodnocení řešitelů 58. ročníku matematické olympiády

kategorie B

Jméno a příjmení třída délka studia zaměření body celkem
Tomáš Fládr 2.A čtyřleté všeobecné   0+0+1        1 bod
Pavel Němec 2.A čtyřleté všeobecné   0+0+0        0 bodů

Úlohy kategorie B opravovala Mgr. Ivana Voženílková.

kategorie C

Jméno a příjmení třída délka studia zaměření body        celkem
Miroslav Petr 5.QA osmileté všeobecné   3+0+1        4 body
Jiří Václavík 5.QB osmileté všeobecné   0+1+1        2 body
Bořivoj Hirš 5.QA osmileté všeobecné   0+0+1        1 bod
David Pola 5.QA osmileté všeobecné   0+0+1        1 bod
Ondra Sochor 5.QB osmileté všeobecné   0+0+1        1 bod
Filip Vévoda 5.QB osmileté všeobecné   0+0+1        1 bod
Petr Sotolář 5.QB osmileté všeobecné   0+0+1        1 bod

Úlohy kategorie C opravovala Mgr. Alena Pluskalová.

Nezařazené