Evropský den jazyků

Z iniciativy Rady Evropy se každoročně od roku 2001 26. září slaví Evropský den jazyků. Cílem Evropského dne jazyků je upozornit na důležitost jazykového vzdělávání, zvýšit povědomí o nutnosti učit se cizím jazykům a podpořit celoživotní jazykové vzdělávání.
 Na naší škole jsme dosud tento den zmiňovali pouze v rámci hodin cizích jazyků. V tomto školním roce (2009/10) bychom rádi aktivně zapojili do akcí k Evropskému dni jazyků všechny studenty.

Primy

Zaměříme se na seznámení studentů se základními údaji o zemi, jejíž jazyk studují – Velké Británie. Každá skupina studentů zpracuje jednu oblast podle zadání (geografie, velká města, vodní zdroje, typická anglická rodina, způsoby bydlení, apod.) Své práce budou studenti prezentovat na ročníkové minikonferenci. Úkol bude zahrnovat domácí přípravu. Hodinová dotace 3-4VJ.

Sekundy

Zaměříme se na dovednosti související s prací ve skupině na společném projektu. Dvou až tříčlenné týmy budou pracovat na projektu s názvem „Friendship and friends“. Projekty budou vystaveny v pergole školy a využity na Dni otevřených dveří.
Po seznámení se s tématem a rozdělení do skupin budou projektu věnovány 4VJ.

Tercie

Zaměření na upevnění čtenářských dovedností prostřednictvím společného čtení v jednotlivých skupinách. Celá skupina může číst stejnou knihu nebo knihu podle vlastního výběru. Po přečtení studenti zpracují úkoly spojené s přečtenou knihou (např. charakteristika postav, stručný obsah, referát o autorovi, vlastní komentář, apod.) Ve skupině všichni zpracují charakteristiku hlavní postavy a společně vyhodnotí nejlepší práci. Hodinová dotace – 4VJ v každé skupině.

Kvarty

  1. Španělský jazyk – beseda se španělskými studenty, kteří navštíví naší školu a vypracování projektu o Španělsku – skupinová práce. 
  2. Ruský jazyk – Poznáváme současné Rusko.
  3. Německý jazyk – Německy mluvící země.

Studenti zpracují zadání ve skupinách a budou své práce prezentovat na ročníkové konferenci. Úkol bude zahrnovat domácí přípravu. Hodinová dotace – 2VJ.

Nezařazené