I read, you read, we read…

Již několik let budují vyučující angličtiny na nižščím stupni víceletého gymnázia pro studenty knihovničku adaptované anglické literatury. Společné čtení ve škole i domácí čtení pomáhá studentům nejen lépe zvládnout cizí jazyk, ale také rozvíjí jejich znalosti světové literatury a obecně zlepšuje čtenářské dovednosti. Následně při prezantaci přečtené knihy ostatním studentům pozitivně ovlivňuje jejich vyjadřovací schopnosti. V současné době si studenti mohou vybrat z 98 titulů různé čtenářské úrovně jedna (nejjednodušší) až šest (nejvyšší).

Kromě čtení knih zařazujeme do výuky v hodinách anglického jazyka také četbu časopisu v angličtině Hello!.

Ve školním roce 2008/2009 jsme se dotázali studentů, jaký je jejich názor na čtení knih a časopisů v angličtině.Ze stovky dotázaných studentů sekund, tercií a kvart 89 studentů přečetlo alespoň jednu knihu v angličtině. Někteří uvedli, že čtou knihy v angličtině z jiných zdrojů. 55 studentů uvedlo, že čtení v angličtině jim pomáhá při studiu jazyka ve všech směrech. 41 studentů si čtením zlepšilo slovní zásobu, 11 studentů si myslí, že jim čtení knih v angličtině pomáhá lépe porozumět gramatice, 13 se zlepšilo v technice čtení a 29 studentů soudí, že se díky čtení dokáže v angličtině lépe vyjadřovat.

A co studenti četli?

Jak je zřejmé z následujícího grafu, nejvíce studentů přečetlo knihu ve třetí úrovni obtížnosti.

 

Četba časopisu Hello! Je zařazována do výuky v sekundách, terciích a kvartách jednu hodinu týdně. Z našeho průzkumu vyplynulo, že čtení časopisu se těší u studentů poměrně velké oblibě. 89 % dotázaných čte tento časopis rádo.

 

 Co čtou studenti nejraději:

 

Věříme, že i nadále budeme moci za finanční podpory vedení školy rozšiřovat nabídku naší anglické knihovničky o další pro studenty atraktivní tituly anglické i světové adaptované četby.

A na závěr několik odpovědí studentů z našeho dotazníku:

  • „Od té doby, co čtu anglické knížky, se zlepšuji i v překládání filmů a písní.“
  • „Naučila jsem se nová slovíčka. Takéjsem zjistila, že doslovný překlad občas nedává smysl.“
  • „Myslím, že se zlepšila má slovní zásoba a moje porozumění gramatice.“
  • „Zlepšila se moje slovní zásoba a také vyjadřování.“
  • „Odkoukám různé fráze, nová slova, mluvím plynuleji.“
  • „Myslím, že mi to vůbec v ničem nepřidalo, akorát to bere čas a nervy, když jí musím předvést před tabulí.“
  • „Myslím, že čtení v angličtině mi zlepšilo slovní zásobu, plynulé čtení a také lépe rozumím PC hrám.“
Nezařazené