Divadelní představení v divadle BARKA

Každý rok se žáci naší školy účastní divadelního představení v angličtině v divadle BARKA v Brně. Toto divadlo bylo za svou práci oceněno prestižní Evropskou jazykovou cenou LABEL, kterou uděluje Ministerstvo školství a Evropská Unie za originální a inovativní počin ve vzdělávání.

Představení vybíráme podle aktuální nabídky divadla a důraz klademe na soulad s právě probíraným učivem v dané třídě. Představení bývá zaměřeno na procvičování různých gramatických problémů. Během představení se žáci aktivně zapojují do děje na scéně a mají možnost využít své znalosti angličtiny v konkrétních situacích.

V letošním školním roce se žáci tercií zúčastnili hry The Detectives.

Nezařazené