Linec 2023

Studenti Obchodní akademie se již tradičně zúčastnili 12.6. – 16.6. 2023 studijně-poznávacího pobytu v rakouském Linci.

Navštívili naši partnerskou školu HAK Linz, kde se aktivně zapojili do výuky cizích jazyků. Měli možnost shlédnout mnoho pamětihodností 
jako např. Mariendom v Linci, gotické město Freistadt, klášter Melk či koncentrační tábor Mauthausen. Užili si celodenní výlet do Salcburku.
K nezapomenutelným zážitkům bude jistě patřit návštěva Orlího hnízda nebo solný důl Hallein. Další studijní pobyt se plánuje uskutečnit v roce 2026.     

Přílohy