Konverzační soutěž v němčině

Studenti němčiny z Gymnázia a SOŠZE Vyškov se pravidelně zapojují do konverzační soutěže. Letošní školní kolo proběhlo 2. prosince 2019.

V poslechové i ústní části získal nejvíce bodů Oldřich Macháč ze třídy 3.B a bude na jaře reprezentovat naši školu v krajském kole této tradiční němčinářské soutěže. Druhé místo obsadil Ivo Čechmánek ze septimy A, třetí byl Dominik Badura ze 2.AK. U všech účastníků je třeba ocenit nejen předvedené výkony, ale také ochotu věnovat se druhému cizímu jazyku i nad rámec školní výuky.