Když se genetika s lékařstvím setká

Postgraduální studentka oboru lékařské genetiky a molekulární diagnostiky Mgr. Kateřina Kutálková se vrací na půdu svého mateřského gymnázia, aby žákům volitelného bloku biologie ukázala vyučované okruhy molekulární biologie z netradičního úhlu pohledu.

Nejprve jsme se seznámili s oborem lékařské genetiky jako takovým, ba dokonce jsme se dozvěděli, jaké uplatnění tento obor s tajemným názvem má. Poté nás paní magistra informovala o průběhu přijímacího řízení, jež je pro většinu z nás jedním z největších strašáků tohoto roku. Jde jen těžko posoudit, zdali nově získané informace o přijímačkách někoho v učebně uklidnily. Po obecném úvodu jsme přešli ke studiu samotnému. Probrali jsme pečlivě celý průběh akademického roku, odkrylo se nám tajemství kreditů na vysokých školách a nakonec jsme byli seznámeni i s průběhem státnic. Přednášku uzavřelo to nejzajímavější, co lékařská genetika nabízí – práce v laboratoři.

Pro všechny přítomné, jakožto zájemce o studium biologie, byla přednáška velmi zajímavá a záživná. Některým z nás slečna Kutálková dokázala konečně zodpovědět snad tu nejpalčivější studentskou otázku: „K čemu mi to jednou bude?“

Anna Zadražilová, OB