2. kolo přijímacího řízení pro zdravotnické obory

Pro obory Zdravotnický asistent a Zdravotnické lyceum vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení. Přihlášky přijímáme do 18. května 2018 v kanceláři školy.  K přihlášce doložte výpis výsledků jednotných testů Cermat.

Přihlášky jsou ke stažení v sekci Ke stažení – Přihlášky ke studiu.
V přijímacím řízení bude ředitel školy hodnotit u uchazečů níže uvedeným způsobem následující skutečnosti:
a. znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání,
b. výsledky přijímací zkoušky, doložené výpisem výsledků jednotných testů z 1. kola,
c. další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Pro obor Zdravotnický asistent vyžadujeme zdravotní potvrzení.