Státní zkoušky z kancelářského psaní

Náplň výuky žáků 3. ročníku oboru Obchodní akademie v předmětu Písemná a elektronická korespondence (PKO) zahrnuje i požadavky, které jsou potřebné k vykonání státní zkoušky z kancelářského psaní.

Po několikaleté pauze způsobené legislativními změnami, se v letošním roce k této zkoušce přihlásilo 12 uchazečů. Zkouška je nepovinná a žáci si ji musí sami hradit. Spolek Gymnázia a SOŠZE Vyškov přispěl každému uchazeči částkou 150 Kč.

Zkušební komisařka vyslaná Národním ústavem pro vzdělávání Praha, měla připravená různá zadání ze tří oblastí, a to: opisu na 10 min., vypracování tabulky a obchodní písemnosti. Vypracovaná tabulka a písemnost musí odpovídat ČSN 01 6910 a opis při žádné chybě musí mít alespoň 200 úhozů. Vše je časově limitováno. Nezvládnutí podle daných požadavků, byť jedné z oblastí, znamená nesložení zkoušky. Odevzdané písemnosti dále putují k opravám a revizím dalších dvou komisařů.
Není lepším oceněním práce učitele v předmětu PEK, než když může žákům oznámit stoprocentní úspěšnost při složení zkoušky. Získané vysvědčení o státní zkoušce podtrhuje jejich připravenost pro ekonomickou praxi a je významnou přílohou k budoucí žádosti o místo.

Ing. Drahomíra Hýžová