Vánoční koncert 2016

K dobrým tradicím naší školy patří Vánoční koncert žáků. Letošní již dvaadvacátý se konal ve středu 14. prosince v aule gymnázia. Diváci z řad rodičů, spolužáků a profesorů ve sváteční předvánoční atmosféře očekávali vystoupení účinkujících. A měli se na co těšit, program byl nabitý. Ředitel školy V. Klement přivítal přítomné a popřál úspěch vystupujícím studentům. Koncert uváděla již tradičně Mgr. Vlasta Šefčíková. Na úvod potěšil posluchače dvěma písněmi Pěvecký sbor ZUŠ. A pak už se nesly sálem melodie klavíru, flétny, kytar, mile překvapil saxofonový kvartet a bicí. Potlesk publika provázel i sólové zpěváky. Po zaznění poslední oficiální písně koncertu hosté ani účinkující neodcházeli, ale pokračovali v příjemně započatém podvečeru společným zpěvem známých koled.

Vánoční koncert opět dopadl na výbornou, byl rekordní, ať už hovoříme o počtu diváků nebo účinkujících na scéně. Poděkování patří všem, kteří čímkoli přispěli k zdárnému průběhu akce. A na tištěném programu jsme se mohli přesvědčit, že těch ochotných lidí bylo opravdu dost. Děkujeme všem účinkujícím, vyučujícím i ostatním, bez nichž by se koncert nemohl uskutečnit.

Mgr. V. Kubaláková