Středověké nebe

V úterý 22. 11. 2016 jsme se zúčastnili edukačního programu „Středověké nebe“ v Místodržitelském paláci v Brně. Chtěli jsme si zpestřit učivo o slohu románském a gotice. A podařilo se. Během poutavého výkladu při prohlídce expozicemi z těchto období jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí z oblasti malířství i sochařství. Galerijní lektorka paní Markéta Skotáková kromě jiného vyprávěla i nám neznámé příběhy ze života svatých, které nás velice zaujaly.  Pomalu jsme nestíhali zapisovat do svých poznámek. Propojení teorie s přímou prohlídkou exponátů přispělo k upevnění a obohacení našich znalostí z hodin dějin kultury.