Firmy v regionu požadují znalost německého jazyka

Výuka cizích jazyků zaznamenala za posledních dvacet let velký rozmach. Stalo se módou jezdit do zahraničí a běžnou záležitostí zejména mladé generace je možnost pracovat nebo pobývat nějakou dobu v cizině.  Je to jistě výborná zkušenost a využívá ji stále více mladých lidí.

Vedení firem, které působí v našem regionu, naráží na problém zajistit do různých provozních funkcí pracovníky mluvící německým jazykem.  Uspět u těchto firem je daleko snazší právě s dobrou znalostí německého jazyka. Němčina se tak stává šancí uspět v současné době na trhu práce.

Studenti 4. ročníků oboru obchodní akademie na Gymnáziu a SOŠZE Vyškov se každoročně snaží spojit znalosti z různých odborných předmětů a cizích jazyků. Základy cizojazyčné obchodní korespondence se tak staly pravidelnou součástí jejich přípravy na profesní život.

Ing. Jitka Hučíková