Bádensko – Württembersko aneb jak na reálie v němčině

Bádensko-Württembersko je jedna z 16 spolkových zemí Německa. Hlavním městem je historická metropole Stuttgart. Znalost reálií této země se stala tématem soutěže, kterou vyhlásilo Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem.  Studenti 2. a 3. ročníku obchodní akademie Gymnázia a SOŠZE Vyškov se zapojili jak do zeměpisné soutěže „Hledat a najít“, která probíhala  on-line, tak do soutěže „Umělecká tvorba“. Cílem této části soutěže bylo vytvořit obraz krajiny či nové pohledy na krajinu uvedené spolkové země. 

Všem účastníkům děkujeme, že našli chuť a čas zapojit se do soutěže a držíme palce!

Ing. Jitka Hučíková