Jak skončilo školní klání účastníků Olympiády v jazyce českém?

Každoročně se na naší škole koncem roku koná školní kolo Olympiády v jazyce českém. Soutěž se koná ve dvou kategoriích – v I. kategorii poměřují své znalosti žáci nižšího gymnázia (letos se jich zúčastnilo 23) a ve II. kategorii studenti vyššího gymnázia a SOŠ (34 studentů). A jak to všechno dopadlo?

I. kategorie:   1. místo – Markéta Kavková, 4.KA;  2. místo – Iva Hudcová, 3.TA.

II. kategorie:  1. místo – Eva Sabová, 6.XA; 2. místo – Vojtěch Drábek, 5.QA;      3. místo – Veronika Tupá, 6.XB.          

   

Všem soutěžícím děkujeme za účast a studentům na 1. a 2. místě přejeme hodně úspěchů v okresním kole, které se bude konat 8. 2. 2016 ve středisku Maják Vyškov. Výsledkové listiny školního kola jsou k nahléhnutí u vašich češtinářů.

Mgr. Lada Minářová