Vánoce v Německu a Španělsku

Poslední předvánoční hodinu druhého cizího jazyka v kvartě jsme věnovali již tradiční akci. Žáci se navzájem informovali o vánočních zvycích, pochoutkách a zajímavostech, zazpívali si koledy v němčině i španělštině a ochutnali dobroty, které si pro tuto příležitost připravili.