Máte zdravé ledviny?

To jste si mohli nechat zjistit na každoroční preventivní akci dialyzačního střediska B. Braun Avitum Austerlitz s r. o. 12. 3. 2015 v nefrologické ambulanci ve Vyškově a ve Slavkově. Samozřejmě že na této osvětové akci nechyběly naše zdravotnice, které vzorně měřily glykemii, krevní tlak, hodnotily BMI a orientačně vyšetřovaly moč. Na jeden celý den tak vyměnily školní lavice za práci ve zdravotních střediscích a přitom vzorně reprezentovaly naší školu.
Poděkování a pochvala náleží žákyním ze 3. ZA a 3. ZL, a to sice: Krystýně Raškové, Sabině Šubrtové, Denise Maxiánové, Zuzaně Bendové, Jitce Halámkové a Janě Smísitelové.                                                                                                                                                                                                                                                         Šárka Trávníčková