Zuzka vybojovala účast na Pražském studentském summitu!

Napsat kvalitní esej v angličtině na téma Islámský stát a  současná zahraniční politika světových velmocí. Takhle znělo letošní zadání pořadatelů Pražského studentského summitu pro všechny studenty středních škol v ČR. Získat potřebné informace, zpracovat je a přeložit do angličtiny nebyl úkol  jednoduchý. Přesto se naší studentce Zuzaně Konečné (MA) podařilo svojí prací zaujmout porotu natolik, že si spolu s ostatním 27 studenty z celé České republiky účast na letošním Pražském studentském summitu vybojovala.

Model NATO je vzdělávací program určený pro české středoškolské studenty, který simuluje jednání a rozhodovací proces nejvyššího orgánu Aliance, Severoatlantické rady. Při jednání je každý stát zastoupen jedním velvyslancem a celkem se tak modelu účastní 28 studentů. Zuzka zastupuje NorskoJ.

Cílem projektu je zvýšit povědomí českých studentů a prohloubit jejich znalosti o současných bezpečnostních otázkách a fungování NATO. Snaží se přispět i ke zlepšení jazykových dovedností studentů, neboť jednání jsou vedena výhradně v angličtině. Projekt dále klade důraz na rozvoj kritického myšlení, tvorby a formulace vlastního názoru a veřejného vystupování.
    
Vybraní studenti se zúčastní série pěti přípravných workshopů. V průběhu těchto setkání získají základní informace o bezpečnostní problematice i samotné Alianci a vylepší si své komunikační schopnosti. Model NATO vyvrcholí závěrečným jednáním v rámci Pražského studentského summitu na jaře 2015.

Zuzce blahopřejeme a těšíme se na informace a zážitky z workshopů.