Celostátní soutěž v AGROPODNIKÁNÍ

Ve dnech 10. a 11. 4. 2014 se v Olomouci konala celostátní soutěž v agropodnikání. Této soutěže se zúčastnilo 27 zemědělských škol z celé ČR. Hodnotily se teoretické vědomosti z předmětů pěstování rostlin, chov zvířat, ochrana rostlin a zoohygiena a prevence, mechanizace a ekonomika a podnikání. Z těchto předmětů probíhala i praktická zkouška, kde studenti museli poznávat plevele, osivo, plemena hospodářských zvířat, nemoci a škůdce, součásti strojů a zařízení a vypočítat příklady z ekonomiky i ze zemědělských předmětů atd.. Součástí soutěže byla také jízda zručnosti traktorem s vlečkou. Této soutěže se zúčastnil i student naší školy Radek Kuda z 4.ZE a nevedl si špatně. Ve velké konkurenci se umístil na 6. místě (pouze o 3 body mu uniklo 3. místo). Ve večerních hodinách probíhala také soutěž v bowlingu a tu náš reprezentant s jistotou vyhrál. Za vzornou reprezentaci Radkovi děkujeme a přejeme do dalších let mnoho úspěchů.