Školní kolo Olympiády v českém jazyce na vyšším gymnáziu

Ve čtvrtek 1. listopadu 2012 se na vyšším gymnáziu konalo školní kolo 39. ročníku Olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnilo 30 studentů. Své znalosti i nápaditost uplatnili při řešení úkolů jak v gramatické, tak i ve slohové části. Nejvyššího počtu bodů dosáhli následující studenti:      

1. místo: Dalimil Ševčík (6.XB)

2. – 3. m.: Markéta Kalivodová (3. B) a Hana Zabloudilová (8.OA).

 

Studentům umístěným na předních místech přejeme mnoho úspěchů v okresním kole a všem zúčastněným děkujeme za účast. Podrobnější informace o výsledcích soutěže získáte u Mgr. L. Minářové a Mgr. V. Kubalákové.

Nezařazené