Projekt Příběh bizona z Lascaux

Dějepisný projekt pro primy víceletého gymnázia

Tento projekt je strukturovaným dramatem, které je zaměřeno na prohloubení a lepší fixaci poznatků studentů primy víceletého gymnázia o starší době kamenné a vzniku, formách a účelu umění v této době.

Strukturované (procesuální) drama se soustředí především na osobnostní vývoj dětí, mladých, ale i dospělých lidí. Účastníci dramatu se dostávají do situací analogických s běžným životem a učí se hledat vlastní názor, zaujímat stanoviska a komunikovat s lidmi při řešení nastoleného problému. Tímto způsobem strukturované drama obohacuje možnosti výuky a výchovy na všech druzích škol i mimo ně. Pokud se využije dějepisná látka jako východisko a prostředí pro uspořádání strukturovaného dramatu, dostanou se studenti do situací, kdy si vyzkouší jednat za „konkrétní historické postavy“, uvědomí si pozici člověka v dějinách, motivy a důsledky jeho rozhodnutí, prožijí si historické události a skutečnosti „na vlastní kůži“.

Studenti si v různých fázích tohoto projektu zkusili prožít některé situace v roli bizona i v roli lovce, který ho ulovil a poté zvěčnil na stěně jeskyně v Lascaux. Kromě toho, že se obohatilo jejich emocionální prožívání, zopakovali si mnoho informací z dějepisu. Například materiály používané k výrobě nástrojů v paleolitu, způsoby obživy a zpracovávání úlovku a další. To vše formou her a interaktivních činností.

Na toto strukturované drama navázalo završení celého projektu – malování obrazů inspirovaných pravěkým uměním. Děti si mohly zvolit z různých výtvarných technik a vytváření „pravěkých“ obrazů bylo pro ně svým způsobem také rituálem, jako pro pravěké lovce-umělce. Výsledky projektu jsme pak vystavili v chodbě naší školní budovy, aby tak vzdáleně připomínala pravěkou jeskyni-obrazárnu v Lascaux.

Mgr. Lukáš Tvrďoch

Projekt byl zveřejněn na portálu RVP.

Nezařazené