ZL – Odborné předměty

Přehled odborných předmětů oboru zdravotnické lyceum Latinský jazyk (2) Somatologie (4) První pomoc (2) Výchova ke zdraví (2) Psychologie (6) Klinická propedeutika (2) Základy ošetřovatelské péče (2) Základy sociální práce (2) Kapitoly z klinických oborů (2) Ošetřovatelská propedeutika (1) Management Read More …

PS – Odborné předměty

Přehled odborných předmětů oboru praktická sestra Latinský jazyk Somatologie První pomoc Ošetřovatelství Výchova ke zdraví Psychologie Klinická propedeutika Ošetřování nemocných Patologie Základy epidemiologie a hygieny  

Praktická sestra – Učebnice

1. ročník: Ošetřovatelství: KELNAROVÁ, Jarmila a kolektiv. Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy – 1. ročník. 2. přepracované vyd. Praha: Grada, 2015 Latinský jazyk: SEINEROVÁ, Vlasta. Latina: úvod do latinské terminologie : pro střední školy se zdravotnickým zaměřením. 1. vyd. Praha: Read More …

ZL – Učebnice

Informace o používaných učebnicích najdete na stránkách jednotlivých předmětových komisí: http://www.gykovy.cz/cs/obsah/predmetove-komise.

IN – Učebnice

Učebnice budou využívány v průběhu všech ročníků, proto doporučujeme studentům ponechat si zakoupené učebnice až do maturitního ročníku.                              

BI – Učebnice

Biologie na nižším gymnáziu Učebnice jsou koncipovány jako čtyřdílný komplet, který svým obsahem plně pokrývá učivo přírodopisu na ZŠ i v nižších ročnících víceletých gymnázií. Jedná se o bohatě ilustračně a obrazově vybavené tituly nakladatelství Fraus, které mají nejen odbornou, Read More …

CH – Učebnice

Nižší gymnázium Povinná literatura 1. ročník Povinná literatura Doporučená literatura 2. ročník Povinná literatura Doporučená literatura

FY – Učebnice

1. ročník RNDr. Milan Bednařík, CSc.; doc. RNDr. Miroslava Široká, CSc.; ing. Petr Bujok : Fyzika pro gymnázia  –   Mechanika                                 2. ročník RNDr. Karel Bartuška.; prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. :  Fyzika pro gymnázia  –  Molekulová fyzika a Read More …

MA – Učebnice

  1. ročník  Povinná literatura Bušek, Calda: Základní poznatky z matematiky Boček, Charvát: Rovnice a nerovnice Janeček: Výrazy, rovnice a nerovnice – sbírka Doporučená literatura Petáková: Matematika, příprava k maturitě a přímacím zkouškám na VŠ Polák: Přehled středoškolské matematiky Polák: Read More …