ZL – Odborné předměty

Přehled odborných předmětů oboru zdravotnické lyceum Latinský jazyk (2) Somatologie (4) První pomoc (2) Výchova ke zdraví (2) Psychologie (6) Klinická propedeutika (2) Základy ošetřovatelské péče (2) Základy sociální práce (2) Kapitoly z klinických oborů (2) Ošetřovatelská propedeutika (1) Management Read More …

PS – Odborné předměty

Přehled odborných předmětů oboru praktická sestra Latinský jazyk Somatologie První pomoc Ošetřovatelství Výchova ke zdraví Psychologie Klinická propedeutika Ošetřování nemocných Patologie Základy epidemiologie a hygieny  

Praktická sestra – Učebnice

1. ročník: Ošetřovatelství: KELNAROVÁ, Jarmila a kolektiv. Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy – 1. ročník. 2. přepracované vyd. Praha: Grada, 2015 Latinský jazyk: SEINEROVÁ, Vlasta. Latina: úvod do latinské terminologie : pro střední školy se zdravotnickým zaměřením. 1. vyd. Praha: Read More …

ZL – Učebnice

Informace o používaných učebnicích najdete na stránkách jednotlivých předmětových komisí: http://www.gykovy.cz/cs/obsah/predmetove-komise.