Praktická sestra – Učebnice

1. ročník:

 • Ošetřovatelství:

KELNAROVÁ, Jarmila a kolektiv. Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy 1. ročník. 2. přepracované vyd. Praha: Grada, 2015

Ošetřovatelství
 • Latinský jazyk:

SEINEROVÁ, Vlasta. Latina: úvod do latinské terminologie : pro střední školy se zdravotnickým zaměřením. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2007

Latina

 • Somatologie:

KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie, Učebnice pro střední zdravotnické školy. 2. vyd. Praha: Grada, 2019.

KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie, Pracovní sešit pro střední zdravotnické školy. 2. vyd. Praha: Grada, 2019.

Somatologie    Somatologie PS
 • První pomoc:

KELNAROVÁ, Jarmila, TOUFAROVÁ, Jana, VÁŇOVÁ Jana, ČÍKOVÁ Zuzana. První pomoc I. a II., pro studenty zdravotnických oborů. 2. doplněné vyd. Praha: Grada, 2012

KURUCOVÁ, Andrea. První pomoc, Pracovní sešit pro SZŠ a zdravotnická lycea. 2., doplněné vyd. Praha: Grada, 2012

První pomoc - I.    První pomoc - II.    První pomoc - PS

 • Výchova ke zdraví:

ČEVELA, Rostislav, ČELEDOVÁ, Libuše, DOLANSKÝ, Hynek. Výchova ke zdraví pro střední zdravotnické školy. 1.vyd. Praha: Grada, 2009.

Výchova ke zdraví

 

2. ročník:

 • Ošetřovatelství

KELNAROVÁ, Jarmila a kolektiv. Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy 2. ročník/1. a 2. díl. 2. přepracované vyd. Praha: Grada, 2016

Ošetřovatelství    Ošetřovatelství

 • Patologie:

JENÍKOVÁ, Jitka, Patologie pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada, 2017

Patologie

 

 • Klinická propedeutika:

JELÍNKOVÁ, Ilona. Klinická propedeutika pro střední zdravotnické školy. 2. vyd. Praha: Grada, 2020

Klinická_prepedeutika

 

 • Základy epidemiologie a hygieny:

HAMPLOVÁ, Lidmila, Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena. Triton: 2015.

mikrobiologie-imunologie-epidemiologie-hygiena

 • Psychologie:

KELNAROVÁ, Jarmila a Eva MATĚJKOVÁ. Psychologie 1. a 2. díl, pro studenty zdravotnických oborů. 1. vyd. Praha: Grada, 2010

Psychologie    Psychologie

 

3. ročník

 • Ošetřovatelství:

 

SLEZÁKOVÁ, Lenka a kolektiv. Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy I – Interna. 2. doplněné vyd. Praha: Grada, 2012

SLEZÁKOVÁ, Lenka a kolektiv. Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II – Pediatrie, chirurgie. 2. doplněné vyd. Praha: Grada, 2012

Ošetřovatelství    Ošetřovatelství

 •     Psychologie:

KELNAROVÁ, Jarmila a Eva MATĚJKOVÁ. Psychologie 1. a 2. díl, pro studenty zdravotnických oborů. 1. vyd. Praha: Grada, 2010

Psychologie    Psychologie

4. ročník

 • Ošetřovatelství:

SLEZÁKOVÁ, Lenka a kolektiv. Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy III – Gynekologie a porodnictví, onkologie, psychiatrie. 2. doplněné vyd. Praha: Grada, 2013.

SLEZÁKOVÁ, Lenka a kolektiv. Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy IV – Dermatovenerologie, oftalmologie, ORL, stomatologie. 2. doplněné vyd. Praha: Grada, 2014.

Ošetřovatelství        Ošetřovatelství                                                                 

 • Psychologie:

KELNAROVÁ, Jarmila a Eva MATĚJKOVÁ. Psychologie a komunikace pro zdravotnické asistenty – 4. ročník. 2. přepracované vyd.. Praha: Grada, 2014

ZACHAROVÁ, Eva, ŠIMÍČKOVÁ – ČÍŽKOVÁ, Jitka. Základy psychologie pro zdravotnické obory. 1. vyd. Praha: Grada, 2011

Psychologie   Psychologie