ZL – Odborné předměty

Přehled odborných předmětů oboru zdravotnické lyceum

 • Latinský jazyk (2)
 • Somatologie (4)
 • První pomoc (2)
 • Výchova ke zdraví (2)
 • Psychologie (6)
 • Klinická propedeutika (2)
 • Základy ošetřovatelské péče (2)
 • Základy sociální práce (2)
 • Kapitoly z klinických oborů (2)
 • Ošetřovatelská propedeutika (1)
 • Management ve zdravotnictví (1)

 

V závorce jsou uvedeny počty hodin za studium.