Ekonomická olympiáda

 

je mezinárodní soutěž ve znalostech z ekonomie a financí, určená žákům středních škol. Otázky do soutěže a koncepci spoluvytváří ekonomové a odborníci z Institutu ekonomického vzdělávání a České národní banky.

Soutěže se pro Jihomoravský kraj ujala Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně, za niž si program připravil doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D., s přednáškou na téma: Fungování centrálně plánované ekonomiky v Československu.

Do krajského kola postoupili z naší školy na základě nejlepších dosažených výsledků ve školním kole soutěže Daniel Jan Chromý 7. MA, Jan Wachtel 4. AK, Pavel Zedníček 3. A a Jiří Klimeš ze 4. AK. Studenti ze 4. AK se krajského kola z důvodů písemných maturitních prací nemohli zúčastnit. Školu reprezentoval Daniel Jan Chromý a Pavel Zedníček. I když nepostoupili do finále, za pokus to stálo. Rozvoj klíčových schopností a znalostí se jim v tomto oboru rozhodně vyplatí jak v profesním, tak i osobním životě.