22. veletrh fiktivních firem

Studenti obchodní akademie z Gymnázia a Střední odborné školy zdravotnické a ekonomické Vyškov prezentovali své fiktivní firmy, které se staly běžnou součástí praktické přípravy budoucích absolventů obchodní akademie. Do přípravy na veletrh fiktivních firem se v rámci projektu Šablony pro střední školy zapojil odborník z praxe Ing. Jan Breburda, vedoucí prodeje firmy Sanasport v Brně.

Studenti 4. ročníku obchodní akademie prezentovali své firmy nejen v českém jazyce, ale i v cizích jazycích před odbornou porotou, kterou tvořili vedení školy, Ing. Jana Otáhalová, vedoucí odboru Obecního živnostenského úřadu ve Vyškově, Ing. Miroslava Hrdinová, vrchní ministerský rada z Ministerstva financí ČR, absolventka obchodní akademie, a Ing Jan Breburda, který měl možnost ověřit si, zda studenti využili jeho cenné rady.