Přírodovědný klokan 2013

Ve středu 16. října 2013 soutěžili žáci nižšího i vyššího gymnázia ve dvou kategoriích soutěže Přírodovědný klokan, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Úkolem bylo řešit 24 testových otázek z matematiky, biologie, zeměpisu, fyziky a chemie v časovém limitu 40 minut. A že to nebyl úkol lehký, potvrdí určitě všech 81 soutěžících z naší školy.
 
V kategorii Kadet, tercie a kvarty, se účastnilo soutěže 37 řešitelů. 
 
1. ORSÁG Martin, 4.KB    114 bodů
2. BARTÍK Luboš, 3.TB       80 bodů
3. ČECH Michal, 4.KB        78 bodů
 
V kategorii Junior, 1. ročník a kvinty až 2. ročník a sexty, soutěžilo 44 studentů.
 
1. ČTVRTNÍČKOVÁ Pavlína, 2.B     69 bodů
2. PAVLAS Šimon, 6.XB                68 bodů
3. MÍKA Petr, 1.A                          67 bodů
   MARŠALA Štěpán, 5.QB            67 bodů
 
Všem úspěšným soutěžícím blahopřejeme a věříme, že v březnu 2014 se s nimi setkáme v soutěži Matematický klokan.