Visit of Czech teachers to ESA ESRIN

Ve dnech 9. – 13. října 2013 se RNDr. Václav Klement a Mgr. Renata Máslová zúčastnili vzdělávacího semináře „Dálkový průzkum Země“. Seminář se uskutečnil ve vzdělávacím centru Evropské kosmické agentury ESA – ESRIN v Itálii v rámci projektu PedF MU Brno „Učitel přírodovědy a nejmodernější technologie“. Celodenní program nás seznámil s novinkami v dálkovém průzkumu Země, nahlédli jsme na metody a principy satelitního snímkování, měli možnost pohovořit s metodiky a lektory vzdělávacího centra ESA – ESRIN. Velmi zajímavou ukázkou byla 3D demonstrace gravitačního pole Země a práce na PC s družicovými snímky, zejména s jejich úpravou a vyhodnocováním.
V rámci semináře jsme navštívili starověké památky Říma a společně s vyučujícími z katedry fyziky MU Brno, v rámci tematické přírodovědně-historické vycházky,  se vydali po stopách známých osobností, jakými byli například astronomové Galileo Galilei a Giordano Bruno.

Fotografie: http://www.gykovy.cz/fotoalbum/esa-esrin