GYM

ŠJ - Výměnné pobyty

Vyškov - Villarreal 2012

Studenti španělského jazyka se mohou účastnit výměnných pobytů s partnerskou školou IES Broch i Llop ve Villarrealu. Přátelství s touto školou bylo navázáno v roce 2006. První setkání s tamními studenty proběhlo v rámci zájezdu Francie-Španělsko 2006 v Tarragoně, poté následovaly výměnné pobyty v roce 2007 a 2009. Výměnné pobyty probíhají díky výrazné finanční podpoře JmK z dotačního programu Do světa.

Další výměnný pobyt se uskuteční na podzim roku 2012.

 

RJ - Vyšší gymnázium

Výuka ruského jazyka má na naší škole dlouhou a bohatou tradici.

RJ - Nižší gymnázium

Ruská federace je největší zemí na světě. Zahrnuje značnou část východní Evropy a téměř celou severní Asii. Rusky mluví asi 145 milionů lidí. Ruština je jedním ze světových jazyků. Je to řeč příbuzná s naší mateřštinou, neboť čeština i ruština jsou jazyky slovanské.

Ruský jazyk GYM

ruský jazyk

Ruština na naší škole aneb proč si zvolit ruský jazyk?

Info - 4leté gymnázium

Zaměření

Výuka čtyřletého cyklu se realizuje podle školního vzdělávacího programu Škola orientace ve světě poznání. Studium je zakončeno maturitní zkouškou. Studenti jsou připravováni pro další studium na vysoké škole, příp. na vyšší odborné škole.

Info - 8leté gymnázium

Náplň studia oboru 8leté gymnázium

Výuka je rozdělena na dvě části - nižší a vyšší gymnázium. ŠVP nižšího stupně vychází z RVP pro základní školy. ŠVP vyššího stupně je sestaveno podle RVP pro gymnázia.

Vila-real 2009

Ve dnech 7. až 21. října se několik z nás, studentů Gymnázia Vyškov, zúčastnilo spolu s Mgr. Klárou Skálovou a Mgr. Evou Formánkovou česko-španělského výměnného pobytu. První setkání se uskutečnilo před dvěma lety a díky oboustranné spokojenosti nic nebránilo jeho dalšímu pokračování. Letošním tématem bylo poznávání památek UNESCO, kterému jsme zasvětili jak první týden v České republice, tak následný týden ve Španělsku.

Vila-real - Michalovce 2007

  S potěšením můžeme nejen vyškovské veřejnosti oznámit, že v říjnu letošního roku nadějně odstartoval mezinárodní projekt „Poznejme se navzájem“, jehož se účastní studenti Gymnázia Vyškov, Gymnázia Pavola Horova ze slovenských Michalovců a středoškoláci ze španělského Villarrealu.

Stránky