RJ – Nižší gymnázium

Ruská federace je největší zemí na světě. Zahrnuje značnou část východní Evropy a téměř celou severní Asii. Rusky mluví asi 145 milionů lidí. Ruština je jedním ze světových jazyků. Je to řeč příbuzná s naší mateřštinou, neboť čeština i ruština jsou jazyky slovanské.

Ve školním roce 2008/2009 se začala v terciích učit ruština jako druhý cizí jazyk. Žáci mají k dispozici učebnici a pracovní sešit Raduga po-novomu. K učebnici je i zvuková nahrávka a využívají se moderní technologie.

Žáci si osvojují zvukový a grafický kód ruského jazyka do té míry, aby byli schopni poslouchat, hovořit, číst a psát rusky. Jazykové učivo je úzce spjato s poznatky z ruských reálií a z ruské a zčásti i ze světové kultury. Vzhledem k počáteční etapě výuky ovšem jde spíše o dílčí zajímavosti.

Všechny aktivity vedou žáky na nižším gymnáziu ke zvládnutí jazyka na úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.