Ruský jazyk

ruský jazyk

Ruština na naší škole aneb proč si zvolit ruský jazyk?

RJ na našem gymnáziu se vyučuje od tercie (8letý cyklus) v rozsahu 3 hodiny týdně nebo od 1. ročníku (4letý cyklus) také v rozsahu 3 hodiny týdně, ve 4. ročníku a v oktávě 4 hodiny týdně.

Studenti septim, oktáv, 3. a 4. ročníků mohou navštěvovat Konverzaci v ruském jazyce v rozsahu 2 hodiny týdně.

Výuka probíhá v souladu s požadavky Evropského referenčního rámce pro cizí jazyky.

Studium ruštiny na naší škole spojuje tradici výuky s moderním obsahem, který odráží současné trendy a požadavky a je orientován na současnou živou ruštinu.

Výuka ruštiny využívá nejnovější učebnice, slovníky a doplňkové studijní materiály, zahrnuje tradiční osvědčené metody kombinované s prvky hry a projektové práce.

Ruština spolu s anglickým jazykem tvoří atraktivní kombinaci široce otevírající dveře do světa.

Ruština je blízce příbuzná češtině a tím i snadněji zvládnutelná díky společnému slovanskému základu.

Ruština je ideální druhý cizí jazyk v kombinaci s anglickým jazykem.
Ruština patří mezi nejrozšířenější světové jazyky.

Ruština je také jedním z pracovních jazyků OSN.

Ruština je nejužívanější slovanský jazyk.

Studium ruštiny umožní seznámení s bohatým kulturním a uměleckým přínosem Ruska.

Kvalita výuky ruštiny na naší škole se odráží ve výborných výsledcích našich studentů jak u maturity, tak i v konverzační soutěži v ruském jazyce a v zájmu o pokračování ve  studiu ruštiny na VŠ.