HV – Aktivity a úspěchy

Jarní koncert Gymnázia a SOŠZE Vyškov 2023

Jarní koncert Gymnázia a SOŠZE Vyškov 2023

Hudebně nadaní studenti i absolventi Gymnázia a SOŠZE Vyškov se představili 10. května na krásném jarním koncertě. Koncert se uskutečnil ve spolupráci se ZUŠ Vyškov a ZUŠ Ivanovice na Hané.

Ve Světě klavírů

Ve Světě klavírů

Během května studenti prvních ročníků a kvinty navštívili vyškovské muzeum Svět klavírů. Prostřednictvím majitele pana Berčíka se seznámili s historií výroby klavírů i se zajímavými exponáty.

Svět klavíru

V úterý 15. června navštívila třída 1.B v rámci hudební výchovy „Svět klavírů“. Toto vyškovské muzeum se nachází na Žižkově ulici a široko daleko nemá obdoby. Jedná se o sbírku klávesových nástrojů z různých období i prostředí.

Svět klavírů ve Vyškově

Dne 7. ledna 2020 se části tříd 1.A a 1.B zúčastnily exkurze do muzea Svět klavírů ve Vyškově. Majitel a průvodce v jedné osobě, pan Berčík, nám vyprávěl o historii tohoto hudebního nástroje a ukázal nám, na jakém principu funguje.

Kudy ze školní nudy

Kudy ze školní nudy

Žáci hudebního semináře Gymnázia a SOŠZE ve Vyškově měli možnost 27. 11. 2019 prohloubit své znalosti v oblasti opery. Konkrétně opery s názvem Příhody lišky Bystroušky od známého moravského skladatele Leoše Janáčka.

Vánoční koncert 2019

Vánoční koncert Gymnázia a SOŠZE Vyškov se uskuteční dne 11. prosince 2019 od 16:30 hodin v aule gymnázia. Srdečně zveme.