Ve Světě klavírů

Během května studenti prvních ročníků a kvinty navštívili vyškovské muzeum Svět klavírů. Prostřednictvím majitele pana Berčíka se seznámili s historií výroby klavírů i se zajímavými exponáty. Největší zájem vzbudily reprodukční klavíry, které pomocí papírového záznamu přehrávají autentické nahrávky klavíristů tak, jak ji ztvárnili asi před 100 lety.
 
Mgr. Jana Černá