HV – Učebnice

Nižší stupeň

Hudební výchova 6. – 9. ročník nakladatelství Fortuna

Hudební výchova 6. ročník nakladatelství Fortuna Hudební výchova 7. ročník nakladatelství Fortuna Hudební výchova 8. ročník nakladatelství Fortuna Hudební výchova 9. ročník nakladatelství Fortuna

Vyšší stupeň

Povinná literatura

  • Charalambidis A. a kol: Hudební výchova pro gymnázia I. SPN – pedagogické nakladatelství, a. s., 2003, 168 s., ISBN 80-7235-211-3. 
    Učebnice je první částí dvoudílného kompletu, jenž vychází z aktuálních osnov gymnázií. V promyšlené struktuře se věnuje vývoji hudby, nabízí náměty k činnostem s uplatněním poznatků hudební teorie a obsahuje i notový materiál ke zpěvu.
  • Charalambidis A. a kol.: Hudební výchova pro gymnázia 2. SPN – pedagogické nakladatelství a.s. 2006, 208 s., ISBN: 80-7235-219-9. 
    Učebnice je druhou částí dvoudílného kompletu, jenž vychází z aktuálních osnov gymnázií.

Hudební výchova pro gymnázia 1Hudební výchova pro gymnázia 2

Doporučená literatura

  • Jánský Petr: Já, písnička 2. Music Cheb 1994, 173s., ISBN 70651787
  • Jánský Petr: Já, písnička 3. Music Cheb 1994, 173s., ISBN 70651787
  • Jiří Šafařík: Dějiny hudby I, II, III, vydavatel Jan Piszkiewicz, 2006
  • Bártová, Jindra-Schnieder, Miloš-Zouharová, Věra: Dějiny hudby.- Brno, České Budějovice 1992

Dějiny hudby IDějiny hudby IIDějiny hudby III