ŠVP GV verze 4.0 – kvinta až oktáva, 1.-4. ročník, platný od 1. 9. 2013

Svazek I.

1. Charakteristika školy

2. Charakteristika ŠVP

3. Hodnocení žáků

4. Vlastní hodnocení školy

5. Přehled používaných zkratek

6. Seznam příloh

7. Seznam aktualizací

Svazek II.

Učební osnovy