LJ – Učebnice

SEINEROVÁ, Vlasta. Latina: úvod do latinské terminologie : pro střední školy se zdravotnickým zaměřením. Praha: Fortuna, 2007. ISBN 978–80–7168–999–7. SEINEROVÁ, Vlasta. Latina pro střední školy. ISBN 978-80-7373-043-7.

LJ – Vyučující

Předmětová komise

Jméno Telefon Aprobace
Mgr. Alena VEJMOLOVÁ +420 517 307 025 Nj, La

LJ – Praktická sestra

Mortalis nemo est, quem non attingat dolor morbusque(Není smrtelník, kterého by nepotkala bolest nebo nemoc)

LJ – Vyšší gymnázium

Proč se máme učit zrovna mrtvý jazyk, kterým dnes již nikdo nemluví? Anglicky, rusky, španělsky, francouzsky nebo německy lze nakupovat v New Yorku, Marseille nebo St. Peterburgu. Co však můžeme podniknout s latinou? Tolik lákavých butiků a restaurací ve Vatikánu zase není.

Latina je fakultativním předmětem, nikoli obligatorním, což znamená, že není bezpodmínečně nutné ji volit, ale je to smysluplné.