Döbeln 2019

V pondělí 17. 6. jsme se my, žáci Gymnázia a SOŠZE Vyškov, vydali s našimi učitelkami Mgr. Ivetou Höferovou a Mgr. Evou Tichopádovou na pětidenní pobyt do německého Döbelnu. Bydleli jsme nedaleko tohoto města ve volnočasovém centru Töpelwinkel. Odtud jsme každý den konali výlety do okolí. Navštívili jsme Míšeň, Lipsko i Drážďany, nesměla samozřejmě chybět ani prohlídka samotného Döbelnu. Zde nás vřele přivítal ředitel místního gymnázia, a dokonce i starosta města. O kvalitě tamního vzdělávání jsme se mohli přesvědčit na vlastní oči, zúčastnili jsme se totiž přímo i výuky. Na projektu se mi líbilo, že přispívá k poznání naší sousední země, přináší nová přátelství, radost a spoustu společných zážitků. Za finanční podporu děkujeme Nadaci Tři brány a Spolku Gymnázia a SOŠZE Vyškov. Pavel František Oujeský, 2.A Fotogalerie: http://www.gykovy.cz/cs/obsah/dobeln-2019-2019

Mezinárodní partnerská schůzka v Moskvě

Na základě pozvání ze strany moskevské školy proběhla začátkem června mezinárodní partnerská schůzka, které se za gymnázium zúčastnila koordinátorka projektu Mgr. Zlatka Zbořilová a z řad studentů Helena Procházková (7.MA). Termín schůzky byl zvolen v souvislosti s 220. výročím narození A. S. Puškina, jehož dílo bylo tématem aktivit a videokonference ve školním roce 2018/2019.

Mezinárodní Skype videokonference Vyškov – Moskva 2019

Ve čtvrtek 28. 3. 2019 se studenti ruského jazyka tříd 3.A, 3.B a partnerské školy v Moskvě zúčastnili mezinárodní Skype videokonference na téma „Na slovíčko s Puškinem“ v rámci projektu Dialog kultur. Tématem bylo zvoleno dílo A. S. Puškina, neboť v roce 2019 se slaví 220. výročí od jeho narození. Akci samé předcházela dlouhodobá příprava v obou školách – vybrání a sestavení seznamu děl, nejen básní, které znají nebo o kterých se učí studenti v obou zemích, zaslání seznamu partnerům a volba básní, které zaznějí v průběhu videokonference. Po úvodu, kdy koordinátorka z naší partnerské školy videokonferenci zahájila a obě školy se navzájem pozdravily, dostali slovo žáci, kteří si připravili pod vedením svých vyučujících ústní prezentace. Představili své školy, uvedli informace o zahrnutí tvorby Puškina do učebního procesu a o rozsahu, v jakém se s dílem Puškina seznamují ve škole. Po této části již následovala samotná prezentace tvorby formou recitací – opět v podání žáků. Tak akce umožnila našim studentům uslyšet básně, recitované v ruštině v podání rodilých mluvčích. Z druhé strany, účastníci z moskevské školy měli jedinečnou možnost uslyšet stejné básně v překladu do českého jazyka v podání našich žáků. Jedinou výjimkou byla ukázka z románu ve verších Evžen Read more

Putování po Rusku

20. 12. 2018 jsme se my, studenti ruské konverzace, zúčastnili velice poutavé prezentace s názvem „Putování po Rusku“. Tuto prezentaci si pro nás připravila bývalá studentka našeho gymnázia a nynější studentka Univerzity Palackého Bc. Michaela Kuchtíčková. Provedla nás městy, jako jsou například Moskva, Volgograd a Kazaň, která v létě se svými spolužačkami navštívila. Na fotografiích jsme viděli všem známý moskevský Kreml, GUM a mnoho jiných památek. Seznámili jsme se také s místními zvyky, architekturou, ale i s národní kuchyní, kterou jsme shledali velice zajímavou. Studentka nám také vyprávěla své úžasné zážitky z cestování vlakem a lodí. Prezentace byla v ruském jazyce, což pro nás ruštináře bylo velkým přínosem. Eliška Růžičková, 4.B

Vánoce v evropském duchu

K tradičním českým Vánocům neodmyslitelně patří kapr s bramborovým salátem, vánočka a cukroví. Ale přemýšleli jste někdy, jak vypadá štědrovečerní stůl v jiných evropských zemích? Na tuto otázku odpověděli studenti maturitních ročníků gymnázia, když se 18. prosince sešli na každoroční oblíbené akci Mezinárodní Vánoce. Pro své spolužáky přichystali vánoční speciality ze zemí, jejichž jazyk se učí kromě povinné angličtiny. Němčináři upekli linecké cukroví, štolu, Sachrův dort a usmažili řízky. Francouzštináři připravili fondue, sladké vánoční poleno a namíchali ovocné nápoje. Ruštináři podávali pirožky, boršč a čaj ze samovaru. Zazpívali jsme si Tichou noc, ochutnali všechny lahůdky a strávili příjemné dopoledne v naší krásné aule. Milí třeťáci, užijte si příští Mezinárodní Vánoce! Studenti oktávy A a B

Auf Wiedersehen, liebe Freunde!

Studenti němčiny Gymnázia a SOŠZE Vyškov pokračovali letos v červnu v tradici výměnných pobytů s družební školou v německém Karlsbadu ve spolkové zemi Bádensko–Württembersko. Naše spolupráce s partnerským gymnáziem začala už v roce 1994. V Německu jsme navštívili Karlsruhe, Ettlingen a historické univerzitní město Heidelberk. U nás jsme hostům ukázali Vyškov, Brno, Olomouc, hrad Pernštejn, Moravský kras a Prahu. Součástí programu byly také sportovní aktivity: lanové centrum Kandel a tradiční atletické závody naší školy Joklův memoriál. V případě výměnných pobytů se nejedná o běžný poznávací zájezd. Bydlíme v rodinách, celou dobu komunikujeme v cizím jazyce a porovnáváme vyučování v obou školách. Naše poděkování patří jednak Spolku Gymnázia a SOŠZE Vyškov za finanční podporu, jednak vedení vyškovské radnice za milé přijetí hostů. Pro většinu z nich to byla první návštěva naší republiky. Těší nás, že se jim ve Vyškově líbilo. Všichni budeme na dva společně prožité týdny rádi vzpomínat.

Studenti vyškovského gymnázia v zemi vycházejícího slunce

Vzpomenete si, kolik výjimečných příležitostí vám život nadělil? Kolik nevšedních zážitků a cest jste za svůj život absolvovali? Naše skupina deseti studentů z vyškovského gymnázia může směle prohlásit, že jedno takové dobrodružství už za sebou má. V rámci odborného projektu jsme se totiž podívali do Japonska! Nás deset mělo za úkol postavit se problematice vodíku, obnovitelných zdrojů, fosilních paliv a budoucnosti energetiky. Byl to úkol náročný, ale my se nevzdali! A tak jsme v sobotu 28. října stanuli, vyzbrojeni odbornými znalostmi a dvacetikilovými kufry, před budovou gymnázia a vyrazili v čele s panem ředitelem Václavem Klementem směr Japonsko. Po náročné cestě jsme v neděli okolo půlnoci dorazili do Hirošimy a byli předáni hostitelským rodinám. Žádný čas na aklimatizaci jsme si bohužel nemohli dovolit a hned další den v pondělí jsme se zapojili do odborného vědeckého programu. Po formálním uvítání a seznámení se s ostatními japonskými a německými studenty, kteří se účastnili projektu, nás čekala odborná exkurze do energetické společnosti, která dodává elektrickou energii do celé hirošimské prefektury. V dalších dnech nám o vodíkovém pohonu přednášel samotný prezident automobilové společnosti Toyota a představil nám vodíkový automobil Mirai, který místo oxidu uhličitého vypouští pouze vodní páru. Všichni jsme využili možnost svézt se Read more

Projekt Poznejme se navzájem – Michalovce 2017

Po stopách Karpatsko-dukelské operace roku 1944 Mezinárodní česko-slovenský projekt Poznejme se navzájem datuje svůj počátek do roku 2006 a navazuje na dlouholeté partnerství měst Vyškov a Michalovce. Do projektu jsou zapojena dvě partnerská gymnázia – Gymnázium Pavla Horova v Michalovcích a Gymnázium a SOŠZE Vyškov. Letošní setkání se slovenskými kolegy, kterého se zúčastnily Mgr. Jana Kolčářová a Mgr. Zlatka Zbořilová spolu s deseti studenty vyškovského gymnázia, proběhlo ve dnech 9. – 13. října 2017 v Michalovcích. Studijním tématem byla druhá světová válka. První den pobytu v partnerském městě začal na Gymnáziu Pavla Horova, kde byli účastníci projektu přijati vedením školy. Poté následovala prohlídka pamětihodností Michalovců a největšího hřbitova vojáků  2. světové války na Slovensku. Druhý den se vydala celá skupina pod vedením vojenského odborníka po stopách Karpatsko-dukelské operace roku 1944.  Tady si studenti připomněli hrdinství příslušníků 1. československého armádního sboru v bojích při osvobozování Československa. Třetí den pobytu na východním Slovensku studenti společně navštívili krajské město Košice. V odpoledních hodinách se potom všichni zúčastnili oficiálního programu k 95. výročí založení Gymnázia Pavla Horova. V průběhu slavnostního večera se Mgr. Jana Kolčářová a  Mgr. Zlatka Zbořilová setkaly s primátorem města Michalovce, který stál u zrodu projektu Poznejme se navzájem. Další setkání Read more

Výměnný pobyt Vyškov – Karlsbad 2013

Vyškovští gymnazisté pokračují v tradici výměnných pobytů s partnerskou školou Gymnasium Karlsbad. Naše spolupráce trvá již od roku 1994. V květnu 2013 jsme se zúčastnili jubilejní desáté výměny. Poprvé měli možnost přidat se také studenti zdravotnických, ekonomických a zemědělských oborů naší sloučené školy. Program byl jako vždy bohatý a zajímavý. V prvním květnovém týdnu jsme německým hostům ukázali Vyškov, Brno, hrad Pernštejn a Moravský kras. Pak jsme se s nimi vydali do spolkové země Bádensko-Württembersko. Zde jsme si prohlédli města Karlsbad, Karlsruhe, Heidelberg a Ettlingen. Krásami oblasti Südpfalz jsme se kochali při projížďce na drezínách. Zajímavá byla pro nás samozřejmě návštěva partnerského gymnázia, ukázka výuky a vybavení školy. Během obou společných týdnů bydleli studenti v rodinách. Měli tedy skvělou příležitost komunikovat v cizím jazyce a poznat běžný život v sousední zemi. Návratem domů ovšem nově navázaná přátelství nekončí. Studenti jsou nadále v kontaktu a plánují soukromá setkání, snad již v létě. Máme velkou radost, že se česko-německý výměnný pobyt opět vydařil. Naše poděkování za finanční podporu patří městu Vyškov, Občanskému sdružení Gymnázia Vyškov a vyškovskému zooparku.

Návštěva partnerské školy v Linci

Dne 25. září se němčináři naší školy vydali na návštěvu partnerské obchodní akademie Handelsakademie Linz. Bohatý program zahrnoval nejen setkání s rakouskými studenty a učiteli, ale na své si přišli také milovníci historie, zeměpisu a umění při prohlídkách památek, výletech a exkurzích. První zastávkou bylo město Kremže (Krems) s překrásnou památkovou rezervací. Dále jsme navštívili nádherný barokní klášter v Melku a bývalý koncentrační tábor Mauthausen-Gusen. Druhý den jsme se vydali do Salcburku, jehož historické centrum je zapsáno na seznamu světových památek UNESCO. Obdivovali jsme zámek Mirabell, pevnost Hohensalzburg i monumentální salcburský dóm. Zajímavá byla také prohlídka solného dolu v nedalekém Halleinu. Třetí den jsme strávili v Linci. Dopoledne v naší partnerské škole, odpoledne komentovanou prohlídkou města. Předposlední den jsme navštívili pamětihodnosti města Lince, jako je nejstarší kostel svatého Martina z roku 799 n. l. nebo zámek s vyhlídkou na Dunaj. Poté jsme se v centru moderních technologií Ars Electronica přenesli do vesmírného prostoru. Večer jsme se vydali na procházku městem a zúčastnili se  vernisáže v Lentos Art Museum. Poslední den byl opět velmi pestrý. Dopoledne jsme navštívili zdravotnickou školu v Linci, se kterou plánujeme navázat užší spolupráci. Studium zde trvá tři roky, škola je propojena s nemocnicí (Krankenhaus der Elisabethinen Read more

Vyškov a Döbeln očima studentů

To nejhezčí, co může moje město nabídnout. Tak by mohl znít podtitul výstavy, na které se podíleli studenti partnerských škol Lessing-Gymnasium Döbeln a Gymnázium a SOŠZE Vyškov. K vidění byla v srpnu v Turistickém informačním centru Vyškov. Poté byla nainstalována na ženské oddělení dlouhodobě nemocných ve vyškovské nemocnici jako stálá expozice, která může dělat radost pacientům i návštěvníkům. Podle slov Michaela Thürera z döbelnské radnice se obdobná akce uskuteční i v Německu. Výstava vznikla jako součást oslav letošního 25. výročí partnerství mezi Vyškovem a Döbelnem. Studenti dostali v obou školách za úkol vyfotografovat zajímavá nebo typická místa ve svých městech. Hlavní organizátorku celé akce, Mgr. Ivetu Höferovou, potěšilo, že čeští a němečtí gymnazisté poslali dohromady více než 400 fotografií.