Slavkovské memento 2021 – opět jsme byli úspěšní

V letošním roce proběhl již 17. ročník celostátní literární soutěže Slavkovské memento, kterou pořádá Zámek Slavkov – Austerlitz, p. o. ve spolupráci s Klubem autorů literatury faktu a Československou obcí legionářskou Brno 2. Ke zpracování se nabízela dvě témata, a to „Války – neválky“ a „100. výročí vzniku Československé obce legionářské“. Mladí autoři si mohli zvolit libovolný stylistický útvar.

Kapitoly z dějin zdravotnictví a ošetřovatelství

Foto z přednášky

Jak se ošetřovalo a léčilo v minulosti? Kdo a jak prováděl operace? Jaké bylo postavení lékařů a lékárníků? Jak se pečovalo o raněné a nemocné? Odpovědi na tyto a další podobné otázky se studentky a studenti zdravotnických oborů Gymnázia a SOŠZE Vyškov dozvěděli na zajímavé přednášce Ing. Jaroslava Janúška Zdravotní služba ve francouzské armádě přelomu 18. a 19. století.