Slavkovské memento 2021 – opět jsme byli úspěšní

V letošním roce proběhl již 17. ročník celostátní literární soutěže Slavkovské memento, kterou pořádá Zámek Slavkov – Austerlitz, p. o. ve spolupráci s Klubem autorů literatury faktu a Československou obcí legionářskou Brno 2. Ke zpracování se nabízela dvě témata, a to „Války – neválky“ a „100. výročí vzniku Československé obce legionářské“. Mladí autoři si mohli zvolit libovolný stylistický útvar. Navzdory distanční výuce porota obdržela k hodnocení celkem 35 prací ze 13 škol – 9 v kategorii 2. stupeň ZŠ a nižší gymnázia, 26 v kategorii SŠ.

Soutěžící z naší školy si tradičně vedli velmi dobře:

1. místo v kategorii ZŠ, téma „Války“ vyhrála Natálie Vylamová z K.A.

2. místo v kategorii SŠ, téma „Neválky“ získala Radka Míková ze 3. A.

3. místo v kategorii SŠ obsadila společná práce – povídka – Marka Košuta ze 3.ZL a Jakuba Šidlíka z Gymnázia a OA Bučovice.

Čestné uznání putuje Tereze Hrdinkové ze 3.B, třídě K.A a třídě 3.B.

Pamětní list obdrží všichni účastníci soutěže, mezi něž z naší školy patří i Adriana Nagyová ze 2.A, Anna Halasová ze 2.B a Nela Maženská z 1.B.

Organizátoři celostátní soutěže Slavkovské memento 2021 děkují všem soutěžícím a jejich pedagogům. Od tradičního slavnostního setkání a předávání cen na zámku ve Slavkově u Brna muselo být vzhledem k epidemiologické situaci v letošním roce bohužel upuštěno.