Informace pro uchazeče s odlišným mateřským jazykem

Centrum JMk pro podporu integrace cizinců – www.cizincijmk.cz

Informace k nostrifikaci vysvědčení – portal.gov.cz

E-learning Čeština jako 2. jazyk od Meta o. p. s. – www.cestina2.cz

Učebnice Český jazyk pro cizince, úroveň A1 – www.msmt.cz/file/6786_1_1/

Učebnice Český jazyk pro cizince, úroveň A2 – www.msmt.cz/file/6787_1_1/

Učebnice Český jazyk pro cizince, úroveň B2 – www.msmt.cz/file/6788_1_1/

Cvičebnice češtiny pro cizince (různé úrovně) – www.equalcr.cz

Seznam doporučené literatury podle úrovní jazyka – http://mluvtecesky.net/cs/introduction/country_language/literature