COVID

Opatření související s prevencí nákazou Covid-19

  • Při vstupu do budovy je od 22. února 2021 povinné používání FFP2 respirátoru nebo nanoroušky.
  •  Vstup třetích osob (tj. mimo žáky a zaměstnance) v době úředních hodin je povolen pouze v důvodných případech a za dodržení aktuálně platných epidemiologických opatření.