Písař třídy 1. AK

Pod pojmem „psaní všemi deseti“ se běžně označuje dovednost efektivního používání klávesnice. Zahrnuje využívání všech deseti prstů se snahou o rovnoměrné vytížení všech prstů a také psaní naslepo, tj. bez dívání se na klávesnici. Dobře nacvičené psaní všemi deseti výrazně usnadňuje a urychluje práci s počítačem.

Studenti 1. AK začali trénovat psaní všemi deseti v září 2022. Po 4 měsících si již tradičně měli možnost vyzkoušet své dovednosti v rámci soutěže Písař třídy.

Na 1. místě se umístil Martin Keresteš (233 úhozů/ minutu), na 2. místě Erik Jurůj a na 3. místě Daniel Palasiewicz.

Výhercům gratulujeme!

Mgr. Kaňová, Ing. Hučíková